Общественная организация "Здоровье. Информированный выбор!"

С вопросами и предложениями обращайтесь по адресам:
privivkam-net@yandex.ru
Сотрудничество, обмен баннерами и размещение рекламы на форуме >>
Финансовая помощь проекту >>
                    
Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: Пн мар 08, 2021 3:30 amОтветить на тему  [ Сообщений: 15 ] 
 Переводы названий лекарств с разных языков. 
Автор Сообщение
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение Переводы названий лекарств с разных языков.
Хотел составить базу данных по препаратам Тибетской Медицины, которые выпускаются в Китае. Мало того, что названия плохо читаются, часть написаны не печатным шрифтом, а на U-me, попались изображения и на старописьменном монгольском (так я думаю, судя по графике написания). Например:
Изображение
Китайская транслитерация – Garidi Wuwei Wan, делаю смелое предположение, случайно это не «Гаруда-5», khyung lnga ཁྱུང་ལྔ་ ?
Имея такую базу данных, можно будет легко порекомендовать лечение, приложив картинку, для точного выбора лекарств.
Приглашаю всех желающих для совместной работы.


Вс сен 27, 2009 6:56 am
Профиль WWW
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение 
У меня в базе данных около 20000 названий препаратов Тибетской Медицины. При сравнении прописей возникают трудности идентификации названий, когда под одним названием присутствуют разные составы по содержанию, или наоборот один и тот же состав называется по-разному. Еще большая путаница возникает при сопоставлении монгольских и тибетских составов. В монгольском языке, когда нет оригинальных монгольских названий, применяются, так называемые, монгольские тибетизмы, которые сложно идентифицировать при написании и, тем более, на слух. У меня скопилось несколько десятков названий лекарств из разных монгольских источников, которые я не могу идентифицировать и найти тибетские эквиваленты. Это не позволяет написать полные инструкции с применением литературных источников на разных языках. Также необходима унификация названий. Возможно, какие-то названия искажены из-за неразборчивости написания в первоисточниках. Предлагаю Вашему вниманию этот список.
Алтангагнуур, Ар 8 (амтлаг), Ар үр сад жиг, Аржув, Ариун утлага, Архины эм, Аюур доржпалам, Бадма 5 тан (хамарт дусаах ам), Бажаг рилбо, Бажи шалло 8 тан, Бажигрилбо, Базар тогба (Важра), Балдуг 13, 7, Балжор 8, Балчин 23 (жавхлант), Бам ман 11, Бамын туулга (Бамшал), Бансилдугтан, Барбор 12 (гүвдрүү), Басам манмар, Баяг 10, Билуа 11, Бодза 8, Бой он 4,11,16, Бойгорзавуу, Бонгор 18, Боролзгоно, Брагвай, Брадонсэлжир, Брайнажүдэн, Брүгар 10 тан, Брэцэл 12, Бүйжа 12 ын тан, Буйнаг 5, Булчирхай 8, Булчирхайн эм, Бүрүмзо 12 ын тан, Бүрүсүр 5 ын тан, Бэвлин 5, Бэда 12, Бэман 9, Вандил, Ванза 11, Вансэмбэрүү, Гагод 9, Гаджой 12, Гадинг-пурелжин, Галажийдэв, Галмэ хорло, Ганга 6, Ганжуур ганлуншитан, Ганман 7 (хөлийн эм), Гаравчагдал, Гаршатонва, Гово жад 5 тан, Гово тагжод 6 (толгойн цусыг зогсоогч), Гогчэн 7, Годмаха 8 (Гарняза 8), Гонтог 13, 7 тан, Гүн түв 10, Гүнжид жалмо, Гүнчүн 24, Гүсүми 8, Гүсэлжадва, Гэби манмар, Гэмжид 18 (хатаан үйлдэгч), Гэсар 21, Даваг манаг 15, Даваднирчин, Давачүжүн, Давсэн 6, Дагалдуулал: Жасэр 5, Дагниүн 4, Дагшин 2, Дажүд 9, Дамази 8, Дамба 4, Дамдин 11, Дамжуурын дом, Дангүн 4, 8, 15 ын тан, Данжом (хавдрыг дарагч), Данжом жүг жи 5, Данма цэ жүд, Дар жэ 4 тан, Дарган 20, Дармадежин, Даси марбо (улаан зээрд морины явдал), Даси марбо 21 (улаан зээрд морины явдал), Даси сэрбо (шар морины явдал), Дачү 7, Дашүн 6 тан, Дежиндуг, Дивсан 13 (бузрыг ариутгагч), Дижин 7 (баас гаргагч), Дилан (Анхилмал), Димиг 7,9, Димэд давий чүжүн (хиргүй сарны ундрал), Дич 7, До (чулуу 4), Дова за 4, Дова пэл 13 (хүчийг арвидуулагч), Довачүн 3 ын тан, Довчин 23, Довчэн 8, Довчэн түлхүр, Додлүн 15, Дожа 5 (цайны чулуу 5), Дожа 8, Дожал 18 (ялагч чулуу 4), Дожиуй 4, Дози 15 (чулууны шим), Донжарчимо, Дорж тогвав (очирт аянга буулгагч), Дорж яншүн, Досил 22, Дүвтов рилгар 5,8, Дүдзи пала 8, Дүзжижутан, Дүй ва тан (хураах тан), Дүммой ми 18, Дүмтал чүгэм жи жор (усыг хатаагч, эвлүүлсэн үнсний найрлага), Дүнгар 12, Дэва нюгу 15, Дэвсан 13 (бузрыг ариусгагч), Дэвшин 13 утлага (хамароги тамхь холжь), Дэгдийн туулга, Дэжид гүнпан (бүхэнд туслах амгаланг үйлдэгч), Дэмчигжонлон, Дэмэн 12, Дэнчү 9, Дэхор 15, Ершин 12, Жабүр 8 тан (хөлрүүлэгч), Жагва мижад, Жагжэ 5 ын тан, Жагод 7 тан, Жагшүү рилбо, Жад жор 25 бөх, Жажиг 5 тан, Жажир-няран-а, Жажэг 6, Жалбадашийн тагтал гунсэл, Жалбо 10 (хаан), Жалмо 4, Жалмо чү жид, Жанаг сержи рилбо (хятад алтан үрэл), Жанлиг банзад 12, Жанүа 7, Жасэр 5 (Дагалдуулал), Жацова 4 ийн тан, Жашин-дунба, Жишээгүндэл, Жигмэд 13 ын тан, Жижом манаг рилбо (ерөнхий дарагч увдисын үрел) или Манаг жижом рилбо (увдист ерөнхий дарагч үрел), Жилин 6,25, Жипази ава, Жисэр гүндэл, Житүр 4, Жоглома 12, Жончэн зэжод 5 (их архгийн үзүүрийг дарагч), Жугин 11, Жүгман 3 (шүрших, түрхэх эм), Жүгман 7 тан (бөөлжүүлэх эм), Жүд дүй 14 (шим хураагч), Жүд дүй чинбо (шим хураагч их найрлага), Жүд жал 40, Жу-жид-жал-хар, Жунз 3 тан, Жунз 5 тан, Жүр үр 6 гэдэг (Ави 6 тан), Жэрүг 6,8,12,13, Жэрцад гүртүн, Зава а манмар (5 үндэсний тосон эм), Заг таг 7, Загарбо 25 (цагаан хуян), Загбүн 13, Задьвалжуна, Зан ян 17, Зати 8 (Цөс өвс), Зачун 13, Зидажор 11, Зижор 8,11, Зобу 25, Зочүн рилбо, Зэ о 6,12, Зэллон 17,23, Идшин норов 16 или Идшиннорвү ий жүд жор (сэтгэлчлэнгийн зэндмэнийн шимийн найрлага), Лавс ча нём бүрилшал, Лагча 6, Ласаган 8, 9, Ливибалжир, Лигдан 13,18 (сайн төгөлдөр), Ло наг дэн манаг данба (уушигны өгөрийг татагч нууц увдист үрел), Ловон бадамжунай, Ломбо 3, Лон жүн 7, Лүдүд 18, Луй-жи-жудлэн, Лүнжом 5, Лүншал, Лхамо бүнтүн, Лэвбибалжор, Магбон 13, 18 (жанжин), Мансэр чүн э ү, Марбо да зод, Марзэн 13, Мигван 15, Минтүн гүнжом (харшгүй бүхнийг арилгагч), Минтүн гүнсэл (харшгүй бүхнийг арилгагч), Мо рин загчү, Могрорилбо, Монодсэлбэ, Морэнзогжим, Мөгийннямба дунба, Мөөг, Мүнсил донмэ (харанхуйг арилгагч зул), Мэда 12, Мэжи хорло 19, Наги 7, Нагрин 11, Нагрин жагчү (Өгөрийн эм), Нагчар 3, Намарит бүрүнаг 10, Намарит сантал, Намарит үлжү 14, Намаритлонбо 3, Намжаг 14, Намжаг дорж, Намжаг тогвив (аянга буулгагч), Намрит чинцад гүртүн, Нарабин сэргод 3, Нарабин шүдаг 3, Нацаг 6, Ни да жэндогги жор (нар, сарыг дээш буцаах), Ни да хажор (нар, сарны найрлага), Нид гүг 3 (нойр даллагч), Нидахжур 4, Нима 16, Нимаи одцар 21, Ниншал 5 (зүрхний туулга), Нишүн 17, Нишүн дүдзи 21, Ниясог 9, Ноджин жагжи рилвү, Ножид 6, Норчин, Нэнбо юн рүн 6, Нюгүзэ 25, Нямдан 19, Нян дүл тово (нянг номхотгогч дошин), Нянзад гүртүн, Нянлан бамбо гүндэн, Нянсүрүн 6, Нянхэ 17, о цава сум, Оормон, Жорүа, Очирваань утлага, Оюу 25, Пабзи 9, Пагчин 6, 9, Панба гүндэн (бүхэнд туслагч), Панми 10, Пин ан сан, Полонжусум, Полүн 12, Ранү 4 ийн тан, Ргжод 10, Рилайнамжил 7, Рин ман 12, Ринчин 8, Ринчэн үгтов, Ринчэн шагва 10, Рицад гүнжом 12, Рицод 10, 12 ын тан, Ришан 12, Родман 16, Ротат, Рүваман чинбо (эврийн их эм), Рүглүгүнсэл, Рүниян 2, Рха ган 7, Рхгшал 5, Рхижэ 7, Рэгва бүржом, Рэжом намдүг, Рэтог манаг 21, Сабир 14, Сага 7 тан, Сайман 10, Салжид бойрин чэва, Салжид бойринма, Сан-адун-жир-нуц, Сандүг 13 (6-сайн), Санман 6 жүсэржи (гэдэсний хатгалгын нууц эм), Санмар түйва (зэсийн үнсний угаагч эм), Санчү 35, Сасэр 6, Сахууг амарлиулах найралт, Сахууг таслах найралт, Сахууг хайлуулах найралт, Сахуугийн туулга, Сооддүнтан, Сова он 4 тан, Соз (шүд) 5, Сонма шижид, Сөд, Сүгмүг 8, Сүрхар рил он 19 (Сүрхарвагийн хөх үрэл), Сэзин жагжу, Сэлжор чэнмо, Сэмбэрбадам-дубжитиу, Сэмбэргу, Сэмдэжид (сэтгэлийг амарлуулан үйлдэгч), Сэмжидэжид, Сэмжиддэжид, Сэнгар 12 (цагаан арслан), Сэраул 7, Сэрбо дарэ 3 (шар сүх), Сэржим 6, Сэржом 6, Сэрмо 25, Сэро 25, Сэртэн 13, Сэрунняран-а, Сэршал 6, 9, Сэрши, Сэрэндэн 28, Та 9 (алаг), Таван сала, Такцадсэлбий гургумдумба, Тамхинаас гаргах эм, Таназовжад, Тарзадноров, Тартүм 4, Таршүг рилбо, Тидаг 15, Тижиддумба, Тий ва (цөс) 7, 8, Тий ва тан 21 (шарын тан 21), Тийжор 11,13, Тог да 13, Тог та 23, Тогба 16, Тонжид 5, 30, Точү холман 10, Тужидит, Түлхүр 10, 20, Тураах эм, Тэнжой гү (гүйцэд засагч 9), Үгрү 15 (шар шувууны өд), Үгчи 8, Удул 25, Үлжид 9, Хавангийн 7, Хала 20, Хала жай дэв (нянгийн туулга), Халданманжир, Халжид, Халти-дам, Хамжаажадтан, Хамрын эм наман 7, Ханд санман 3 (нууцалсан ханд эм), Хүй дэв манмар, Цачирчимо, Цаян наджил, Цози 12 ын тан, Цози 6 гийн тан, Чагдор рил бо (үрэл), Чагдаррылбу, Чаням 10 (ням жор тэгш хувьт найрлага), Чаням 15 (тэгш хувьт), Чигтүв 13 (чадагч), Чигтүв 8, 15, Чигтүв 18 (танпром 18), Чигтүв 9 (чадагч 9, танпром 9 гэдэг), Чидуг ман жор няран а, Чилавари 7, Чинадреншил, Чинбарай 5 ын тан, Чинбо ий жашал (элэгний зөөлөн туулга), Чинлүн 8 ын тан, Чиншо 13, Чихний дүлийн эм, Чихний эм, Чүважар чинбо, Чүман сада 14, Чүран сэржи рилбо, Чүсил 15 (ус арилгагч), Чүсил гүргүм 21, Чүсэргэм тан, Чүхор 11, Чүчин 13,24,25, Ша (мах) жор даряган, Ша (мах) жор тибо, 9 Шан бүрүм, Шарү 6 (бугын эвэр) тан, Шарү 8, Шинжүд 21, Шинхла 14, Шоггог 4, Шоман-атан, Шош 7, Шүр 25, Ээрэм а тан, Юн-аа, Явагч 6, Яйжма 7, Ямравжингу, Янжор 9, Янтүв 13.
И вот последняя информация, названия, которые не могу идентифицировать, не включены в алфавитном порядке.
ГОЮ-ДЕПАК, ГУРКЮН-ЧАГДУР, ГЮРУ 5, 25, ДАБИЙД 13, ДАДУ, ДЕРУ 14, ДРАКЬЮНГ, ЖАТАР 10, ЛУНДУГ 18, МЕНСИЛ, ПО-КЬЮНГ, ТАГ-ШИГ, ТКУЧУМ, ЧИННИ-СИНСЕЛ, ШИ-ДЖЕ 11.
За прошедший почти год после первой публикации этого сообщения:
http://forum.medicinform.net/index.php? ... 8%E7%EC%FB
мне удалось расшифровать несколько десятков названий, но их место заняли новые загадки монгольской орфографии. Мне кажется, я понял основное правило – ни каких правил!
Если кому интересно, могу опубликовать новый список.


Вс окт 25, 2009 2:41 am
Профиль WWW

Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 6:58 am
Сообщений: 1
Откуда: Непал, Катманду
Сообщение 
Вот еще головоломка от сети тибетских клиник Кюнпен: список лекарств, которые они используют. Список, к сожалению, только в транскрипции, так что трудности с идентификацией препаратов возникнут.

1 Aru-7
2 Aru-10
3 Aru-18
4 Aru-24
5 Awa-15
6 Awa-Gyejor
7 Agar-8
8 Agar-15
9 Agar-17
10 Agar-20
11 Arag-35
12 Bimala
13 Bongmar-7
14 Bongthank-25
15 Bol-man-7
16 Chowo-8
17 Chowo-25
18 Chugang-10
19 Chugang-25
20 Chongtse-6
21 Chongtse-21
22 Chaden-8
23 Chaden-18
24 Chimi-sinsel
25 Chini-Aru-18
26 Chakchi-15
27 Choom-Tza
28 Dhey-jhey Nyom-dhen
29 Dhey-ngyook
30 Dhung-man-15
31 Dutse-Chisel
32 Dutse-Sumjor
33 Dhashel-Chenmo-Khazar
34 Dhashel-Dutsema
35 Dawa-Gantok
36 Dey-dah-13
37 Dhakshun-9
38 Dali-16
39 Dali-18
40 Dheka-Tsalle-11
41 Dubril
42 Dorab
43 Dubthop-Rilmar
44 Galo-Manmar
45 Gabur-25
46 Giwang-9
47 Gindum-7
48 Gurkhung
49 Gurgum-13
50 Gurgum-Chok-7
51 Guyu-28
52 Gurgum-8
53 Gyaru-14
54 Gar-nag-10
55 Go-yu ghoo-jor
56 Gyam-tsa-6
57 Jeethang-7
58 Kemen-Gyalpo
59 Kershung-8
60 Khungna
61 Khungnon-9
62 Kojee-7
63 Kojee-13
64 Kola-11
65 Kola-13
66 Khando-10
67 Kuru-6
68 Kuru-25
69 Lathi-Ngathang
70 Lishi-6
71 Ligun-11
72 Lotse-Kunsel
73 Lukmur-7
74 Ludu-18
75 Manu-Shithan
76 Manak-Tulkhor
77 Mutik-25
78 Mykpo-Yugal
79 Munbu-Jorwa
80 Mhen-Ngag Seeljor
81 Ngalten-Men
82 Ngulchu-18
83 Norbu-7-Thang
84 Oser-25
85 Pengyen-15
86 Parak-Dokden
87 Pangtse-12
88 Pangyen-10
89 Polkar-10
90 Porkhung-15
91 Phena-Kunden
92 Phagdup
93 Ruta-6
94 Remik-9
95 Samnor
96 Samkhung
97 Sem-de
98 Sokzin-11
99 Sokzin-11-Khazar
100 Serdok-5
101 Serdok-11
102 Sertik
103 Sarkung-17
104 Shang-Dum-Men
105 Sheeche-6
106 Sheeche-11
107 Sheeru
108 Sarkhung-13
109 Sukmel-10
110 Sendu-Dhangney
111 Sendu-Kunden
112 Sendu-5
113 Sendu-13
114 Sendu-Nyikhel
115 Sang-dheng-25
116 Sang-dheng-33
117 Seru-25
118 Sablak-8
119 Tikta-8
120 Tikta-25
121 Thuklo-kunsel
122 Thiche-7
123 Thiten-Men
124 Thangchen-25
125 Tsotse-Demen
126 Tsachuk
127 Thak-Shik (R.Falam)
128 Tagar-Men
129 Thul-Thang
130 Thakman-Gyalpo
131 Yuril-13
132 Yukhung-Karnay
133 Rotsa-Men
134 Yangchen-Rilbu
135 Valu-25
136 Zang-Thell-25
137 Khungna-nila
138 Gawa-16
139 Sedu-25
140 Shee-Ser
141 Yukar
142 Rithpheth
143 Guyu-Dhepak
144 Silchurth-15
145 Tah-Zhee-Mahar-po
146 Wangpo-Kunsel
147 Lukleath Rilpu
148 Tarbu-19
149 Chimed-Agyath
150 Agyath-Chugyur
151 Yukhung-Karnen
152 Luman-Rilbu
153 Miracle pill
154 Chulen-Relbu

_________________
www.thangkagallery.org


Пт окт 30, 2009 7:01 am
Профиль ICQ WWW
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение 
АРМОН ЭХНБ монгол эмийн үнийн жагсаалт.
Самый свежий список препаратов от 20.08.2009.
Агар 6, Агар 15, Агар 17, Агар 35, Агарчогдон, Аглиг 4, Ар 10 бөөрний, Ар 10 ходоодны, Ар үр 17, Ар үр 18, Аржутан, Аршитан, Баатар 7, Бавру 5, Балига 4, Банздоо 4, Банзи 12, Башига 5, Бираг 13, Бойгар 10, Бойчун 15 үрэл, Бойчун 15 нунтаг, Бонгар 13, Бонтаг 25, Бурамтай жицар, Бэрээмэг 10, Ванжин 15, Ванлаг 3, Ванлаг 37, Волман 7, Врагшүн үрэл, Врагшун 9, Врагшүн 13, Врагшүн 5 нунтаг, Врагшүн 5 үрэл, Гүргэм 7, Гүргэм 13, Гүргэмчогдон, Гавар 25, Гагал 4, Гагал 19, Ганлуншитан, Гарнаг 10 үрэл, Гарнаг 10 нунтаг, Гарьди 13, Гиван 13, Гиван 9, Гишүүнэ 3, Гишүүнэ 4, Гишүүнэ 5, Гожил 10, Гожил 7, Гонид 5, Гоюу 13 үрэл, Гоюу 7, Гурван үрийн тан, Даль 16, Дарав 17, Дарлававжид 35, Доржтагжом, Дэгд 4, Дэгд 8, Дэжид нёмдан, Дэжин 7, Дэлүүнгүргэм 7, Дэмбэрэлжүжиг, Ерөндөг 7, Жүр үр 7, Жагч 5, Жамба 6, Жамбарай 6, Жамц 4, Жиданга 6, Жижимдорж, Жиршун 8, Жонлон 5, Жонлон 7, Жонш 21, Жонш 6, Жуган 25, Задь 5 үрэл, Задь 5 нунтаг, Задь 14, Задь 25, Зандан 8 үрэл, Зандан 3, Зову 8, Зову 25, Зомшин 6, Зэмбэ 5, Индра 4, Лидэр 7, Лишь 6, Лишь 12, Лонлүнсэмбэрүү 13, Лоцодгүнсэл, Ланчин 15, Мунсэлнямынжангар, Мана 4, Мана 10, Манагчинбу нунтаг, Манагчинбу үрэл, Марав 12 (Мартанжүни), Марав 15, Марав 3, Мартанжужиг, Марчин 13, Мартын хумс 9, Минжин 7, Нару 3, Нейровален, Нидажэндог, Нин агар 8, Норов 7, Оглунсэлжид, Өлзий 18, Ран агар 8, Руда 2, Руда 6, Сүгмэл 3, Сүгмэл 7 нунтаг, Сүгмэл 7 үрэл, Сүгмэл 10 нунтаг, Сүгмэл 10 үрэл, Сампилноров, Сампилсорогзинноров, Сарангарьд, Саричун, Сожид, Сорогзин 11, Сорогзин 11 үрэл, Сорогзинноров, Сороол 4, Сороол 7, Сороол 10, Сувд 25, Суммод 7, (Зомшин 7), Сэма 3, Сэма 4, Сэма 10, Сэмбэрүү 4, Сэмбэрүү 5, Сэмбэрүү 6, Сэмбэрүү 8, Сэмбэрүүбадмадавжид, Сэндэн 4, Сэндэн 8, Сэндэн 10, Сэндэн 25, Сэрва 7, Сэрдэг 5, Сэрдэг 5 үрэл, Сэрдэг 11, Сэржи 8, Түшмэл 3, Тагтүггүнсэл, Тамета 3, Тампром 10, Танчин 25, Тунгалаг 5, Тунгалаг 5 үрэл, Үзэм 7, Үлчү 14, Үлчү 18, Хамба 8, Харууц 5, Ходоодны тан, Хурц 6, Хямрага 13, Царван 5, Цулхир 4, Чүсэргэмтан, Чагдар үрэл, Чацаргана 2, Чацаргана 5, Чинадгүнсэл, Чинтан, Чун 5, Чун 9, Чүмэн хорло, Шүн агар 8 нунтаг, Шүн агар 8 үрэл, Шамбарам 6, Шижид 6 (жамцтай), Шижид 6 (жонштой), Шимшин 6, Шингүн 25 нунтаг, Шингүн 25 үрэл, Шош 7, Шудаг 4, Шумкхан 2, Юмдүүжин 24, Юнаа 4, Юнаа 8, Юрил 13.


Вт ноя 03, 2009 5:36 pm
Профиль WWW
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение 
«Манба дацан» эмийн үйлдвэрийн эмийн үнэ.
Самый свежий список препаратов от 29.08.2008.
Агар 8, Агар 15, Агар 17, Агар 35, Арүр 10, Арчун, Бамнад 3, Банзи 12, Барагшин ханд, Барагшин 5, Бойгор 10, Бойчун, Болман 7, Бөөлжүүлэг, Брайву 3, Брэга, Вүдод, Вүтов, Гавар 9, Гагол 11, Гарнаг 10, Гарша 6, Гиван 9, Гоньд 6, Гоюу 7, Гүмбрүм 7, Гүмбрүм 11, Гүргүм 7, Гүргүм 13, Гүргүмчигтан, Гүрчүн, Даль 16, Данманайжог, Данмачүдэн, Дарву 5, Дигаг 3, Диман 4, Динмантан, Диман 12, Доншин 4, Донжүгохав, Доржжан, Дүгсэлтан, Дүдзи 5, Дүдзи 10, Дэгд 3, Дэгд 8, Ермачигтан, Жамц 4, Жамц жүгва, Жидангаачигтан, Жирүгчигтан, Жонлон 7, Жонлон 12, Жонш 6 (цава, годва), Жумз 5, Жумз 15, Жүрүрчигтан, Жүрүр 6, Жэрвачигтан, Задьчигтан, Задь 5, Замлин брүгда, Зандан 3, Зандан 8, Зидарга 11, Зөөлөн шимт, Зово 25, Зэмбэ 5, Индра 4, Лидэр 7, Лишчигтан, Лишь 6, Лишь 13, Лоцатгүнсэл, Лүдүд 18, Маннагчинмо, Мартан11, Мана 4, Мана 5 (гүргүмтэй), Марво 3, Мүгвоюлжал, Мүчү 4, Мэнбожүгва, Мэнбо 9, Нагрул, Норов 7, Нүманданжүг, Олмосэй 25, Оюу 25, Руда 2, Руда 6, Регончигтан, Санман, Сожид 11, Сорогзин 11, Сороол 4, Сороол 7, Сочун, Сүгмэлчигтан, Сүгмэл 3, Сүгмэл 10, Сүгчун, Сэртүн 7, Сэрдог 5, Сэрдог 18, Сэрши, Сэрво 7, Сэнбэрүүгүндээ, Сэца, Тагтанонбо, Тагтүг 4, Тагчинжомбийдорж, Танчэн 25, Тампром 7, Тийшал, Тичэ 7, Хамрын туулга, Цалгар 7, Цөсний туулга, Цээнэ, Чун 5, Чүсэрмансүм, Чүсэргэмтан 9, Шижид 6 (гарво), Шижид 11, Шимшин 3, Шимшин 6, Ширү, Шүр 25, Юнва 4, Юрил 13, Ютогтанмар, Ямала 3.

Ещё один список лекарств аптеки в Уланбаторе, название которой, дата обновления списка и написание некоторых лекарств неразборчивы.
Агар 15, Агар 35, Агар 8 (шун), Аглиг 4, Асваргал, Банлаг 3, Банлаг 37, Барагшуун үрэл, Барагшуун 9, Бариав 3, Бөөрний ар үр 10, Бөөрний ар үр 18, Бөөрний шош 7, Бойгор 10, Бойчун 15, Бонтаг 25, Брияг 13, Ванжингарав, Гавар 9, Гагал 4, Гагал 19, Гарнаг 10, Гарьд 13, Гиван 9, Гишүүн 3, Гишүүн 5, Гүргэм 7, Гүргэм 13, Гүргэмчогдон, Гоюу 7, Даль 16, Дамнайжог, Дарав 5, Дэгд 4, Дэгд 8, Өлзий 18, Жамбрай 6, Жамц 4, Жонлон 5, Жонш 21, Жонш 6, Жуган 25, Задь 5 үрэл, Задь 5 нунтаг, Зандан 3, Зову 8, Үлчү 18, Үзэм 7, Лидэр 7, Лишь 6, Лоцодгүнсэл, Мана 4, Мана 10, Манагчимбуу, Марав 3, Марчин 13, Нару 3, Нэнбо 7, Нейровален, Норов 7, Ран агар 8, Ронтал, Руда 6, Сампилноров, Сарийчун, Сима 3, Сүгмэл 3, Сүгмэл 7, Сүгмэл 10, Сожид, Сорогзин 11, Сорогзонноров, Сороол 4, Стеллрафитин, Суммод 7, Сэмбаддовжид, Сэмбэрүү 5, Сэмбэрүү 8, Сэндэн 4, Сэрдэг 5, Сэрдэг 11, Танчин 25, Хамба 8, Харуц 5, Цинаспол, Чинтан, Чун 5, Чун 9, Шар мод, Шамбарам 6, Шижид 6, Шижид жонш, Шимшин 6, Шингүн 5, Шингүн 25 үрэл, Юна 4, Юмдүүжин 24, Ямаан сэрдэг 3.

Потихонечку осуществляется моя мечта, появилась информация об ассортименте лекарств из ближайших аптек. В этом особенность моей практики, я не могу отправить пациента в аптеку через дорогу.
Теперь необходимо сравнить списки. В ходе расшифровки названий лекарств обнаружено масса прописей, которые можно приготовить из очень доступного сырья. Об этом позднее.


Ср ноя 04, 2009 3:52 am
Профиль WWW
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение 
Денис Борисович писал(а):
Вот еще головоломка от сети тибетских клиник Кюнпен: список лекарств, которые они используют. Список, к сожалению, только в транскрипции, так что трудности с идентификацией препаратов возникнут.

Ссылка на подобный список лекарств, ещё с более немыслимыми искажениями названий:
http://kunphen.tripod.com/catalogue.html


Пн ноя 09, 2009 7:28 pm
Профиль WWW
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение 
Начинаю публикацию информации об отдельных препаратах, которые можно заказать в Непале. В течение последних недель занимаюсь расшифровкой инструкций к лекарствам, это занимает все свободное от основной работы время. Вот один из очень интересных препаратов.
A Chinese Medical Analysis of the Tibetan Medicine Sems-kyi bDe-skyid (Sem-de) by Bob Flaws, L. Ac., FNAAOM (USA), FRCHM (UK).
The Tibetan medical formula Sems-kyi bDe-skyid (Sem-kyi De-kyid or Sem-de) is meant for the treatment of anxiety, stress, irritability, lack of concentration, mental dullness, and various other mental disorders[1] and its name simply translates a “mental happiness” or “happiness of the mind.” In Tibetan medicine, this formula is indicated for the treatment of all sorts of lung (rLung) disorders. In terms of Chinese medicine, the Tibetan concept of lung or wind is analogous to qi. It is the motivating force within the body which promotes movement, metabolism, transformation, and change. Similar to Chinese qi diseases, lung diseases are due to counterflow of one or more of the five types of wind. In particular, Sem-de is indicated for the treatment of a condition called srog-lung in Tibetan. The srog-rtsa is the central channel in the body analogous to the Chinese concept of the chong mai or penetrating vessel. Its Tibetan name means the “life channel” or “life vessel,” (srog = life; tsa = channel or vessel). Just as with the Chinese chong mai, this channel is closely connecting with the heart and one’s mental-emotional function as well as one’s most basic vitality. If, due to stress, the wind within this vessel, the srog-lung or life-wind, becomes depressed and accumulates pathologically, it may counterflow upward along the srog-tsa thus harassing the heart above. In Chinese medicine, we would say that this causes the heart spirit to stir restlessly (xin shen dong bu an), and this is experienced subjectively as mental-emotional restlessness, anxiety, easy fright, lack of concentration, insomnia, and heart palpitations. The fact that the Tibetan medical condition of srog-lung is equivalent to a Chinese medical qi disease is attested to by its being caused by stress (i.e., unfulfilled desires),[2] the foremost cause of liver depression qi stagnation, and by its causing irritability. Irritability is a pathognomonic symptom of liver depression qi stagnation. There simply is no irritability without some element of liver depression qi stagnation. In fact, we can say that irritability is the subjective sensation of liver depression.
As we know from Chinese medicine, when the liver becomes depressed and the qi becomes stagnant, the stagnant qi must eventually go somewhere. It cannot simply accumulate in the liver indefinitely. Because it is yang, it tends to counterflow upward. Because the liver and stomach have a specially close relationship, upward counterflow of the liver qi can also cause upward counterflow of the stomach qi. (This may also be described as a liver-stomach disharmony due to horizontally counterflowing liver qi.) When this upwardly counterflowing qi or “wind” gets to the heart, it causes the heart qi or spirit to stir frenetically (dong wang, i.e., move excessively). In Tibetan medicine, this is explained by the saying that the lung or wind is the horse upon which the mind rides. If the wind rushes about frenetically, then the mind will also stir abnormally. In Chinese medicine, we also know that, if the liver and stomach qi counterflow upward, often the spleen qi becomes vacuous and weak. This is due to the liver also assailing the spleen. Because the spleen is the source of the engenderment and transformation of blood, spleen vacuity may also leave the heart blood malnourished and the heart spirit malconstructed. This may lead to insomnia on the one hand and difficulty concentrating and mental dullness on the other. Further, because the spleen and kidneys are mutually rooted, spleen vacuity may lead to a kidney yang vacuity. In this case, the person suffers from cold hands and feet, is easily chilled, and their general condition is aggravated by exposure to cold.
If we analyze the ingredients in Sem-de as if they were Chinese medicinals (which, in fact, a number are), I think we will see that the above scenario is exactly what this formula attempts to treat from a Chinese medicinal point of view.
Aquilaria agollocha (Chen Xiang, Ligunum Aquilariae): Qi-rectifier; acrid, bitter, warm, aromatic; enters the kidneys, spleen, stomach; warms the spleen and kidneys, downbears counterflow, assists the kidneys grasp or absorb the qi.
Mucuna prurita: Qi-rectifier, sweet and warm; enters the spleen and kidneys; warms the middle and harmonizes the stomach, warms the kidneys and invigorates yang. This ingredient is only used locally in some specific areas of China as a substitute for Dao Dou (Semen Canavaliae). In my opinion, this ingredient deserves much greater attention and use in its own right. One of its known constituents is L-dopa – hence its pronounced spirit-quieting, sinew-soothing effects.
Myristica fragrans (Rou Dou Kou, Fructus Myristicae): Astringing & securing med; acrid, warm; enters the large intestine, spleen, and stomach; warms the spleen and stomach, moves the qi, secures the intestines. In Tibetan medicine, this ingredient is specific for treating srog-lung. In other words, it specifically rectifies the qi in the srog-tsa (chong mai?).
Saussurea lappa (Mu Xiang, Radix Auklanidae): Qi-rectifier; acrid, bitter, warm; enters the gallbladder, large intestine, spleen, stomach, and triple burner; moves the qi and stops pain, fortifies the spleen and disperses (food) stagnation; therefore, it harmonizes the liver and spleen. Most practitioners overlook the fact that this medicinal does supplement the spleen qi, not just rectify the liver qi.
Melia composite (Chuan Lian Zi, Fructus Toosendam): Qi-rectifier; bitter, cold, slightly toxic; enters the bladder, liver, small intestine, and stomach; clears heat, rectifies the qi, stops pain
Ferula jaeschkeana (A Wei, Asafoetida): Stagnation-disperser (as in food stagnation); bitter, acrid, and warm; enters the liver, spleen, and kidneys; disperses accumulations, kills worms; treats concretions and conglomerations, glomus and lumps, descends malign qi (i.e., nausea)
Eugenia caryophylla (Ding Xiang, Flos Caryophylli): Interior-warmer; acrid, warm; enters the kidneys, spleen, and stomach; warms the center, harmonizes the stomach, stops hiccup, nausea, and vomiting, invigorates kidney yang
Piper nigrum (Hu Jiao, Fructus Piperis Nigri): Interior-warmer; acrid, hot, enters the large intestine and stomach; warms the middle and scatters cold, moves the qi and stops pain
Piper longum (Bi Ba, Fructus Piperis Longi): Interior-warmer; acrid and hot; enters the stomach and large intestine; warms the middle and scatters cold, moves the qi and stops pain
Hedychium spicatum: A type of pepper; acrid and warm; warms and harmonizes the stomach, a qi and phlegm medicinal
Aconitum spicatum (some relative of Chuan Wu, Cao Wu, or Fu Zi, Radix Aconiti): Interior-warmer; acrid, hot, toxic; enters the heart, kidneys and spleen; rescues yang desertion, supplements the life-gate fire, guides the actions of other medicinal into the 12 channels, dispels cold damp painful impediment
Rabbit’s heart: A blood supplement which nourishes and constructs the heart spirit
Female yak’s fat: A blood and yin supplement?
Molasses: A qi supplement which also relaxes the liver via its sweetness
Black salt: Guides the medicinals to move downard?
Thus we can see that this formula mainly consists of qi-rectifying and stomach-harmonizing medicinals to downbear counterflow. These then are combined with medicinals which warm and supplement the spleen and kidneys as well as nourish the blood. Perhaps the unique thing about this formula (which Chinese doctors do not seem to recognize) is that there can be upwardly counteflowing qi harassing the heart with a spleen-kidney yang vacuity below but without any discernable heat also harassing the heart spirit. In any case, I believe that this formula contains enough standard Chinese medical ingredients that some thought should be given to its inclusion within our repertoire. The recommended Tibetan medical dose of this medicine is 2-3 grams per day taken with warm water or hot broth.
Endnotes:
[1]. Tsarong, T.J., Handbook of Traditional Tibetan Drugs, Tibetan Medical Publications, Kalimpong, 1986, p. 72-73
[2]. From a Chinese medical point of view, all stress is the result of unfulfilled desires – either not getting what we want or getting what we do not want. Desire is the subjective sensation of the movement of qi. Our qi moves towards that which we positively desires and away from that which we negatively desire. Since the free movement of the qi is controlled by the coursing and discharge of the liver, anything which inhibits the free flow of qi damages the liver, thus resulting in liver depression and qi stagnation. Interestingly, the Chinese word for free flow, tong, also translates as “to communicate.” If our qi flows freely to that which desire, we communicate with that object of desire.
http://www.bluepoppy.com/cfwebstoref...eature_ID=1430
Надеюсь, что английский - это не тибетский или монгольский, на котором написаны инструкции, желающие легко переведут или помогут мне с техническим переводом, я потом литературно обработаю.
Далее будет непосредственно рецептура. Буду приводить информацию из редких источников, перевод на русский язык некоторых рецептов делается мной впервые.


Вт ноя 10, 2009 6:45 pm
Профиль WWW
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение 
Хочу поблагодарить filoleg за проделанный титанический труд по идентификации правильных названий лекарств, я бы не скоро этим занялся. Тем не менее, основная работа сделана совместными усилиями, нерасшифрованными остались несколько названий, которые я выделяю отдельным списком. Я убрал соединительные знаки из названий лекарств для облегчения идентификации в поисковиках. Второе название лекарств в транскрипции латиницей взято с сайта:
http://kunphen.tripod.com/catalogue.html
или из книги:
http://medicinform.net/zog/tibet3/
Расшифрованные названия транскрипции с переводом в транслитерацию, если кому будет действительно нужно - напишу на тибетском. Приглашаю энтузиастов к полной расшифровке названий.
Aru-7,10,18, 24 – это a ru bdun pa, a ru bcu pa, a ru bco brgyad pa, a ru nyer bzhi, син. ‘b’a sam lha'i lung (bstan), син. lha lung; Awa-15 – это gsal byed a wa bco lnga, син. a wa bco lnga pa; Agar-8, 15, 17, 20, 35 – это a gar brgyad pa, a gar bco lnga, a gar bcu bdun, a gar nyi shu, a gar so lnga; Bimala – это bi ma la; Bongmar-7 – это bong dmar bdun pa; Bongthank-25, Bong-Tagh -25 – это bong khrag nyer lnga; Bol-man-7, Bhoel-mhen 7 – это ‘bol sman bdun pa; Chowo-8, 25, Tso-wo-8 – это gtso bo brgyad pa и gtso bo nyer lnga; Chugang-10, 25 – это cu gang bcu pa и cu gang nyer lnga; Chongtse-6, 21 – это cong zhi drug pa и cong zhi nyer lnga; Chaden, Tzandan-8, 18 – это tsan dan brgyad pa и tsan dan bco brgyad; Chini-Aru-18 – это gcin snyi’i a ru bco brgyad; Choom-Tza – это lcum rtsa, но не указано количество компонентов; Dhey-jhey Nyom-dhen – это bde byed snyoms ldan; Dhey-ngyook – это bde smyug; Dhung-man-15 – это dwangs sman bco lnga с массой синонимов: dwags sman bco lnga, dwags po'i sman nag bco lnga, dwangs po sman nag bco lnga, drag po’i sman nag, drag sbyor bco lnga, drags po’i sman nag bco lnga, drag po sman nag gi sbyor ba, drag po sman nag bco lnga, bco lnga drag sbyor; Dutse-Sumjor – это bdud rtsi gsum sbyor; Dhashel-Chenmo-Khazar, Dha-shale Chenmo – это zla shel chen mo, но не понятно, что означает Khazar; Dhashel-Dutsema, Dhashale Dutzema - это zla shel bdud rtsi ma; Dawa-Gantok – это zla ba gyen ldog; Dey-dah-13, Dey gah-13 – это bre ga bcu gsum; Dhakshun-9, Duck-chuen, Duck-shüen – это brag zhun dgu pa, Dali-16, 18 – это dwa lis bcu drug и dwa lis bco brgyad; Dubril, Drooh Thohrheel-Kar – это Brag khyung bcu gsum ril bu; Galo-Manmar, Gala Manmar – это rgwa lo sman dmar (требуется указать количество компонентов); Gabur-25 – это ga bur nyer lnga; Giwang-9 – это gi wang dgu pa; Gindum-7, Guen-doom-7 – это rgun ‘brum bdun pa; Gurkhung – это gur khyung; Gurgum-13 – это gur gum bcu gsum; Gurgum-Chok-7, Cho-dhuen-7 – это gur gum mchog bdun; Guyu-28 – это go (gu) yu nyer brgyad; Gurgum-8 – это gur gum brgyad pa (какой из вариантов?); Gar-nag-10 – это gar nag bcu pa; Go-yu ghoo-jor, Ghoo-yoo Ghoo-jor – это go yu dgu sbyor; Gyam-tsa-6 – это rgyam tshwa drug pa; Kershung-8, Kaynshen-8 – это skyer shun brgyad pa; Khungna – это khyung lnga; Khungnon-9 – это khyung sngon dgu pa; Kojee-7,13 – это ko byi bdun pa и ko-byi bcu gsum; Kola-11, 19 (написано ошибочно 13) – это ka ko la bcu gcig и ka ko la bcu dgu; Kuru-6, 25 – это skyu ru drug pa и skyu ru nyer lnga; Lathi-Ngathang, Lehtay-Ngathung, Leh-tay nga-thung – это sle tres lnga thang; Lishi-6 – это li shi drug pa; Ligun-11 – это li rgun bcu gcig; Lotse-Kunsel, Lhotse kunsel – это glo tshad kun sel (необходимо указать количество компонентов, в монгольской традиции – 18!); Lukmur-7 – это lug mur bdun pa; Ludu-18 – это klu bdud bco brgyad; Manu-Shithan, Manu-shethung – это ma nu bzhi thang; Manak-Tulkhor, Menak-tulkhor – это sman nag 'phrul 'khor chen mo; Mutik-25 – это mu tig nyer lnga; Mykpo-Yugal, Mhookpo-yuelgyal, Mhook-po yüel-gyal – это smug po gyul rgyal; Mhen-Ngag Seeljor – это man ngag bsil sbyor; Ngulchu-18 – это dngul chu bco brgyad; Norbu-7-Thang, dhuen-thung – это nor bu bdun thang; Pengyen-15, Pangyen-15, Panggyan – это spang rgyan bco lnga; Pangtse-12, Pangtsi12 – это spang rtsi bcu gnyis; Pangyen-10, Panggyen 10 – это spang rgyan bcu pa; Polkar-10, Poeh-kar 10 – это spos dkar bcu pa; Porkhung-15, Poen-khyung 15 – это spos khyung bco lnga; Phena-Kunden - это phan ba (pa) kun ldan; Ruta-6 – это ru rta drug pa; Samnor – это bsam nor, син. bsam ‘phel nor bu; Samkhung –это bsam khyung; Sem-de, Semkyi Dekey – это sems skyed (kyi) bde byed (skyid); Sokzin-11, Sogh-zhin-11, Sokzin-11-Khazar – это srog 'dzin bcu gcig, не ясно, что такое Khazar; Serdok, Sayr-dhog-5, 11 – это gser mdog lnga pa и gser mdog bcu gcig; Sertik, Sayrtik – это gser tig; Sarkung, Sar-khung-13, 17 – это sa ra’i khyung bcu gsum и sa ra’i khyung bcu bdun; Sukmel-10 – это sug smel bcu pa; Sendu-Dhangney, Sedu Dhung-ney – это se ‘bru dwangs gnas; Sendu-Kunden, Sedu Kundney – это se ‘bru kun ldan, необходимо указать сколько компонентов?; Sendu-5, 13 – это se ‘bru lnga pa и se ‘bru bcu gsum; Sendu-Nyikhel, Sedu-Nyikhil – это se 'bru nyi dkyil; Sablak-8 – это zab lag brgyad pa; Tikta 8, 25 – это tig ta brgyad pa и tig ta nyer lnga; Thangchen-25 – это thang chen nyer lnga; Yuril-13 – это g.yu dril bcu gsum; Yukhung-Karnay, Yukhung-Karnen, Yukhyung Karnen – это g.yu khyung kha tshar can; Zang-Thell-25 – это zangs thal nyer lnga; Khungna-nila – это khyung lnga ni la; Gawa-16 – это dga' ba bcu drug; Shee-Ser – это zhi gser; Yukar – это g.yu dkar; Guyu-Dhepak – это go yu bde ba’i dpag bsam; Tah-Zhee-Mahar-po, Tah- Zhee Mahair Po, Tah-zhee mahr-po – это rta zi dmar po; Wangpo-Kunsel – это dbang po kun sel (gsal) или син. ya sman (sna 'then) dbang po kun sel (gsal); Tarbu-19 – это star bu bcu dgu; Chimed-Agyath, Chimed Ah-ghar – это chi med a gar brgyad pa; Luman-Rilbu – это klu sman ril bu; Chulen-Relbu – это bcud len ril bu, но не указано какой именно состав.
Не расшифрованные названия составов или они мне незнакомы с предположениями названий, которые требуют уточнения: Awa-Gyejor 7, предположительно – a wa rgyas sbyor; Chimi-sinsel, Cheymey-seensel, предположительно – phyi mi srin sel; Chakchi-15 – возможно, lcags phye bco lnga?; Deu-tzi Chisel, Dutse-Chisel – не расшифровано; Dheka-Tsalle-11 – не расшифровано, dreg?; Dorab – не расшифровано; Dubthop-Rilmar, Drroob-Thob-Rilmar, возможно, drub thob ril dmar?; Gyaru-14 – не расшифрован; Jeethang-7 – не расшифрован; Kemen-Gyalpo, Kaymhen Gyalpo – не расшифровано, предположительно, skye sman rgyal po?; Khando-10 – не расшифровано; Munbu-Jorwa – не расшифровано; Ngalten-Men – предположительно mngal ldan sman; Oser-25 - предположительно ol mo se nyer lnga?; Parak-Dokden – не расшифрован; Phagdup – не расшифрован; Remik-9 – не расшифрован; Shang-Dum-Men, Shang Doom Men – не расшифрован; Sheeche-6,11 – наверное, zhi byed drug pa cong zhi и zhi byed bcu gcig, требуется дополнительная информация; Sheeru – наверное, zhi ru?; Sang-dheng-25, 33 – не расшифрованы, предположительно seng ldeng?; Seru-25 – не расшифровано, предположительно bse ru nyer lnga?; Thuklo-kunsel, Thooklo-Kuensell – не расшифровано, предположительно dug lo kun sel?; Thiche-7 – не расшифровано; Thiten-Men - не расшифровано, возможно, mkhris skran sman; Tsotse-Demen – не расшифрован; Tsachuk – не расшифрован; Thak-Shik (R.Falam) – не расшифрован; Tagar-Men – не расшифрован; Thul-Thang – не расшифрован; Thakman-Gyalpo, Tagh-mhen Gyalpo – не расшифрован, khrag sman rgyal po?; Rotsa-Men – не расшифровано, предположительно, ro tsa sman; Yangchen-Rilbu – не расшифровано, предположительно, g.yang can ril bu; Valu-25 – не расшифровано, предположительно, rgwa lo nyer lnga?; Sedu-25 – не расшифровано; Rithpheth – не расшифровано; Silchurth-15 – не расшифровано; Lukleath Rilpu – не расшифровано; Agyath-Chugyur – не расшифровано; Miracle pill - Волшебная пилюля, не указан состав и название на тибетском.
Далее будут опубликованы прописи препаратов, которые я заказал в Непал, на разных языках и с переводом на русский.


Последний раз редактировалось Вадим Асадулин Вс ноя 15, 2009 1:26 pm, всего редактировалось 1 раз.Сб ноя 14, 2009 6:25 am
Профиль WWW
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение 
Вот такую фотографию с моими лекарствами прислали из аптеки:Изображение


Вс ноя 15, 2009 6:51 am
Профиль WWW
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение 
Конечно, особая благодарность А. Кособурову за расшифровку остатков кроссворда, теперь можно сделать полноценный заказ хороших лекарств.
Chimi-sinsel, Cheymey-seensel – это chi med srin sel; Deu-tzi Chisel, Dutse-Chisel – это bdud rtsi chi sel; Dorab – это rdo-rab; Dubthop-Rilmar, Drroob-Thob-Rilmar – это grub thob ril dmar; Gyaru-14 – это rgya ru bcu bzhi; Jeethang-7 – это byi tang ka bdun pa; Khando-10 – это mkha’ ‘gro bcu pa; Oser-25 - ol mo se nyer lnga; Parak-Dokden – это pad rag mdog ldan; Phagdup – это phag grub; Remik-9 – это ri mig dgu pa; Shang-Dum-Men, Shang Doom Men – это gzhang ‘brum sman; Sheeche-6,11 – это zhi byed drug pa cong zhi и zhi byed bcu gcig; Sheeru – это zhi ru; Sang-dheng-25, 33 – это zangs thal nyer lnga и zhe gsum, т.е. 43, а не 33; Seru-25 – это bse ru nyer lnga; Thuklo-kunsel, Thooklo-Kuensell – это khrugs glo kun sel; Thiche-7 – это mkhris phye bdun pa; Thiten-Men – это mkhris skran sman; Tsachuk – это rtsa thag bcu drug; Thak-Shik (R.Falam) – это khrag bshig; Thul-Thang – это phrul thang; Thakman-Gyalpo, Tagh-mhen Gyalpo – это khrag sman rgyal po; Rotsa-Men – это ro tsa sman; Yangchen-Rilbu – это dbyang can ril bu; Sedu-25 – это seng ldeng nyer lnga; Lukleath Rilpu – это lug klad ril bu; Agyath-Chugyur – это a byag chu gyur.
Остались нерасшифрованные: Awa-Gyejor 7, предположительно – a wa rgyas sbyor; Chakchi-15 – возможно, lcags phye bco lnga?; Dheka-Tsalle-11 – не расшифровано, dreg?; Munbu-Jorwa – не расшифровано; Ngalten-Men – предположительно mngal ldan sman; Tsotse-Demen – не расшифровано; Tagar-Men – не расшифровано; Rithpheth – не расшифровано; Silchurth-15 – не расшифровано, Miracle pill - Волшебная пилюля, не указан состав и название на тибетском.
Не совсем убеждён в правильности идентификации Kemen-Gyalpo или Kaymhen Gyalpo – как khrag sman rgyal po, неужели это так похоже на Thakman-Gyalpo или Tagh-mhen Gyalpo? Valu-25 – как wa lo nyer lnga, а как тогда идентифицировать Chowo или Tso-wo-25? Не могут же в одном списке фигурировать под разными названиями одни и те же лекарства? А, впрочем, с их пренебрежением к орфографии, всё может быть!


Вс ноя 15, 2009 1:23 pm
Профиль WWW
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение 
Перевожу этикетку нового для меня препарата Дарвү 17, полученного из монгольской аптеки.
Хэрэглэх заалт: Эмэгтэйн хий, цус бүрэлдсэн өвчин болон бусад өвчин, цус, ходоод, элэг, бөөрөнд буусан, цусан бэтэг, сарын хир хаагдсан зэрэг өвчинд тустай.
Хэрэглэх арга: Өдөрт 1-2 удаа, удаа бүр 1.5 гр – 3.0 грыг буцалсан усаар даруулж ууна.
Уважаемые знатоки, прошу помочь перевести один оборот: «бөөрөнд буусан», буусан – это что может быть? Производное от буух, сан – разговорное законченное причастие прошедшего времени? Опущение почек?


Вс фев 14, 2010 1:47 pm
Профиль WWW
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение 
Вадим Асадулин писал(а):
Перевожу этикетку нового для меня препарата Дарвү 17, полученного из монгольской аптеки.
Хэрэглэх заалт: Эмэгтэйн хий, цус бүрэлдсэн өвчин болон бусад өвчин, цус, ходоод, элэг, бөөрөнд буусан, цусан бэтэг, сарын хир хаагдсан зэрэг өвчинд тустай.
Хэрэглэх арга: Өдөрт 1-2 удаа, удаа бүр 1.5 гр – 3.0 грыг буцалсан усаар даруулж ууна.
Уважаемые знатоки, прошу помочь перевести один оборот: «бөөрөнд буусан», буусан – это что может быть? Производное от буух, сан – разговорное законченное причастие прошедшего времени? Опущение почек?

На одном из форумов получил наводящую информацию.
"цус, ходоод, элэг, бөөрөнд буусан", это перечисляемые подлежащие с одним причастием, производным от глагола "буух"!
С позиций омонимии становится ясным семантика русского междометия "Бух!" - упасть.


Вт фев 23, 2010 10:28 am
Профиль WWW
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение 
Получил новую посылку из Непальской аптеки, в том числе, известный в некоторых кругах препарат go-yu bde-pa’i dpag-bsam, [гою-депак], который считается одним из лучших средств для продления жизни, преумножения телесного тепла, восстановления нормального цвета кожи в виде румянца на лице, усиления потенции.
Устраняет истощение тепла в почках, прекращает у женщин истечение белей холодного типа.
Кто будет готовить в домашних условиях – могу нарисовать пропись на тибетском языке, тайн ни каких нет!


Сб фев 27, 2010 11:04 am
Профиль WWW

Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 12:40 am
Сообщений: 1
Сообщение Re: Переводы названий лекарств с разных языков.
Вадим, добрый день!
прошу сообщить правильное тибетское (латиница) название фитопрепарата жуган 25, чтобы я смог заказать его в тибетской аптеке. Заранее благодарен.


Пн янв 24, 2011 12:45 am
Профиль
Модератор

Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 11:11 pm
Сообщений: 730
Откуда: Иркутск
Сообщение Re: Переводы названий лекарств с разных языков.
Cu-gang nyer-lnga. Это не фитопрепарат, а лекарство.
Какой травой можно назвать, например, входящий в состав этого препарата безоар слона, или сам Жуган может оказаться на поверку не конкрециями бамбука, а например, ... травертином? :D :professor:


Пн фев 14, 2011 2:23 am
Профиль WWW
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Ответить на тему   [ Сообщений: 15 ] 

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

Техническая поддержка CYGNUS HOSTING

Мы в Твиттере
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Русская поддержка phpBB